Διευκρίνηση για το δικαιολογητικό «Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας για ΑΣΕΠ» της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ με κωδικό ΟΠΣ 5035126

 

Σχετικά με την «Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας για ΑΣΕΠ» που ζητείται στο κεφάλαιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: «6.1. Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης», διευκρινίζεται ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ονομασίας της και έκδοσης της στο site του ΕΦΚΑ.

Ονομάζεται πλέον «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας» και μπορεί να την εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το www.efka.gov.gr , στο menu “Μισθωτοί”, sub-menu “Βεβαίωση προϋπηρεσίας” και επιλέγοντας: Είσοδος στην υπηρεσία /Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET και στην συνέχεια θα ζητηθεί και ΑΜΚΑ.