Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Νομαρχιακά Μητρώα - Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ., μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο 110psenm@learn.org.gr.