Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Ανακοινώσεις - Νέα

 06 Sep 2021 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής,πράξη:«Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων» κωδ. ΟΠΣ(mis 5035126)
 29 Aug 2021 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής, Πράξη: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων» κωδ. ΟΠΣ (mis 5035126)
 14 Jul 2021 Διευκρίνηση για το δικαιολογητικό «Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας για ΑΣΕΠ» της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ με κωδικό ΟΠΣ 5035126
 08 Jun 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:«Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων» κωδικός ΟΠΣ 5035126